Algemene voorwaarden


1. Algemeen
1.1
Deze Algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing wanneer een klant (“U”) een bestelling plaatst op de pagina "www.beeorganic.nl” en een van de daarbijbehorende pagina’s ("Website"). Overeenkomsten worden gesloten tussen u en Bee Organic Products, Sem Dresdenplein 152, 3122 GG, Schiedam, Nederland, KvK nummer 80830110 ("Bee Organic Products"). Overige informatie over Bee Organic Products en haar contactgegevens zijn te vinden op de website. De voorwaarden zijn van toepassing op consumenten die via onze website bestellen.
1.2
Bee Organic Products is niet aansprakelijk wanneer een product is uitverkocht, of in het geval van beeld- of drukfouten op de website, zoals fouten in de technische specificatie, productomschrijving of onjuiste prijzen en prijsaanpassingen (zoals veranderingen in prijzen van leveranciers of valutaschommelingen) of onjuiste informatie over de vraag of een product op voorraad is. Bee Organic Products is gerechtigd om fouten te corrigeren en de informatie op elk moment te wijzigen of bij te werken. Indien een onjuiste prijs is berekend voor een product dat u hebt besteld zal Bee Organic Products u op de hoogte stellen en wachten met het verwerken van de bestelling totdat u de gecorrigeerde prijs hebt goedgekeurd. Alle afbeeldingen op de website zijn ter illustratie en garanderen niet het exacte uiterlijk van het product. Bee Organic Products is niet verantwoordelijk voor informatie op de website die door een derde partij wordt verstrekt.
1.3
De website en alle haar inhoud is eigendom van Bee Organic Products of haar licentiegevers. Op grond van de wetgeving inzake intellectuele-eigendomsrechten en handelswetgevingen, is de informatie beschermd. Productnamen, merknamen, handelsnamen, afbeeldingen, ontwerp, lay-out en informatie over diensten, producten en andere inhoud mag niet worden gekopieerd of worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Bee Organic Products.
1.4
Onze voedingssupplementen, gezondheids- en verzorgingsproducten worden niet aangeboden ter vervanging van een gevarieerde voeding of een gezonde levensstijl. Bewaar de producten droog, koel en steeds buiten het bereik van kinderen. Respecteer ook steeds de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) en de houdbaarheidsdatum.


2. Bestellingen en overeenkomsten
2.1
Om een aankoop te doen via de website, moet u onze algemene voorwaarden accepteren. Zodra u de voorwaarden accepteert, gaat u ermee akkoord te voldoen aan de voorwaarden en deze in hun geheel te volgen en bevestigt u dat u kennis hebt genomen van de informatie omtrent de persoonsgegevens en stemt u in met het gebruik van deze persoonsgegevens en cookies overeenkomstig met het privacybeleid van Bee Organic Products.
2.2
Een koopovereenkomst wordt pas gesloten als Bee Organic Products uw bestelling heeft ontvangen en u per e-mail een bevestiging van Bee Organic Products hebt ontvangen. Namens Bee Organic Products raden wij u aan deze orderbevestiging goed te bewaren voor het geval u contact wilt opnemen met onze klantenservice. U kan de bestelling totdat deze door de Bee Organic Products is bevestigd, intrekken. In het geval dat de bestelling wordt herroepen, zal Bee Organic Products alle betalingen die door u of door uw betaal- of creditcardmaatschappij zijn gemaakt, terugbetalen.


3. Klantinformatie
3.1
Bij het plaatsen van een bestelling word u gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken. U bevestigt dat de informatie die u verstrekt juist en volledig is en dat u verantwoordelijk bent voor onjuist verstrekte informatie. In het privacybeleid van Bee Organic Products staat meer informatie over hoe wij omgaan met de persoonlijke gegevens van onze klanten.


4. Betalingen, kosten en prijzen
4.1
Voor bestellingen die zijn geplaatst via onze website “www.beeorganic.nl”, gelden de prijzen die op de website staan vermeld. De prijzen worden vermeld in euro (€) en zijn inclusief BTW. De vermelde prijzen zijn exclusief betaal- en verzendkosten, deze worden apart vermeld.
4.2
Op onze website staat beschreven op welke manieren u kan betalen. Bee Organic Products heeft het recht om de bestelling vooraf te laten betalen, tenzij er wordt gekozen voor een betaling per factuur of een andere soortgelijke betaling. Als er een factuurbetaling of een betaling in termijnen is geselecteerd, kan Bee Organic Products of onze partner een kredietonderzoek aanvragen. U wordt hiervan op de hoogte gebracht. Bee Organic Products heeft het recht om niet altijd alle betaalmethoden aan te bieden. Bee Organic Products heeft ook het recht wanneer de gekozen betalingsmethode, om wat voor dan ook reden niet werkt op het moment dat u een aankoop maakt, te veranderen. De website vermeldt wanneer er eventuele beperkingen zijn op de betalingsopties.


5. Aanbiedingen en promoties
5.1
Bee Organic Products kan op elk gewenst moment promoties aanbieden op de website die gunstigere voorwaarden kunnen hebben dan degene die vermeld staat in deze voorwaarden, bijvoorbeeld omtrent de betaling of herroepingstermijn. Deze gunstigere voorwaarden zijn van toepassing zolang de aanbieding loopt en geldt alleen voor de specifieke producten en goederen die worden vermeld in de promotiecampagne van Bee Organic Products. Bee Organic Products behoudt zich het recht voor om dergelijke promoties op elk gewenst moment in te trekken. Bij beëindiging of intrekking van een promotie of aanbieding zijn deze Algemene voorwaarden zonder enige wijziging van toepassing. Alle aanbiedingen van specifieke producten op de website zijn geldig binnen de tijd die vermeldt staat op de website bij de aanbieding en zolang de voorraad strekt.


6. Verzending en bezorging
6.1
Wanneer de goederen op voorraad zijn, worden deze geleverd binnen het termijn dat vermeldt staat op de website. Tenzij anders is overeengekomen, vindt de levering plaats binnen 1 tot 2 werkdagen nadat Bee Organic Products een schriftelijke bevestiging van de bestelling heeft toegezonden. Meer informatie over leveringen van goederen en de leveringsvoorwaarden van Bee Organic Products is te vinden in onze leveringstekst.
6.2
De verwachte levertijd kunt u terugvinden in de orderbevestiging, tijdens het afrekenen en / of op de desbetreffende productpagina van de betreffende producten. Wanneer er niet iets anders is overeengekomen en de levering meer 5 werkdagen duurt, wordt er een onderzoek gestart bij de postbezorger.
6.3
Voor pakketten die moeten worden opgehaald bij een agentschap, moet u dit doen binnen de aangegeven tijd. Meestal moeten de pakketten persoonlijk worden opgehaald met een geldig legitimatiebewijs. U ontvangt altijd een bericht die aangeeft waar en wanneer het pakket kan worden opgehaald. Deze melding ontvangt u via een e-mail, met de reguliere post of via het (mobiele) telefoonnummer dat u hebt opgegeven, telefonisch of per sms. In het geval u het pakket niet ophaalt, is Bee Organic Products hier niet aansprakelijk voor.


7. Herroepingsrecht
7.1
Bij de aankoop van producten via de website is het wettelijke 14-daagse herroepingsrecht van toepassing (koop op afstand). U hebt dus het recht om de aankoop binnen 14 dagen vanaf het moment dat u of degene die de bestelde goederen heeft ontvangen te annuleren. (Herroepingstermijn).
7.2
Als het herroepingsrecht niet van toepassing is op een product op de website, ontvangt u hierover duidelijke informatie. Als een product is verzegeld, verbreek dan niet het zegel als u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht. Het recht tot herroeping stopt als u het product opent.
7.3
Als u van gedachten verandert, voordat de bedenktijd van 14 dagen voorbij is, moet u dit kenbaar maken middels een e-mail aan Bee Organic Products, en aangeven welke goederen u wilt terugsturen of omruilen. Stuur een e-mail naar info@beeorganic.nl en vermeldt uw naam, adres, en andere relevante informatie, zoals het bestelnummer, factuurnummer en de naam / namen van de producten waar het om gaat.
7.4
In het geval dat u gebruik maakt van het herroepingsrecht, zijn de kosten voor het retourneren voor u en bent u ook verantwoordelijk voor de staat van de goederen wanneer deze door ons terug worden ontvangen, evenals tijdens de retourzending. Vanaf de datum van ontvangst van de goederen, moet u het pakket zorgvuldig opslaan en bericht maken dat u deze wilt terugsturen. Dit kan via info@beeorganic.nl onder vermelding van het onderwerp 'Herroeping'. U hebt dan 30 dagen de tijd om de goederen naar ons retour te sturen. Het product moet goed verpakt zijn en in een goede staat verkeren bij aankomst en moet tevens -indien dit redelijkerwijze mogelijk is- in de originele doos worden terug gestuurd.
7.5
Bij een herroeping betaalt Bee Organic Products het bedrag terug dat u voor het artikel hebt betaald, exclusief bezorgkosten. Bee Organic Products heeft het recht om een bedrag af te trekken van het terug te betalen bedrag, binnen de gehanteerde prijzen van de producten waar het om gaat, als er wordt geconstateerd dat er waardevermindering is veroorzaakt door de klant, omdat het product is gebruikt, of dusdanig en onnodig is geopend om functies en eigenschappen vast te stellen.
7.6
Bee Organic Products zal het bedrag zonder onnodige vertraging aan de klant terugbetalen, binnen 14 dagen na de datum waarop Bee Organic Products van de klant een kennisgeving heeft ontvangen met betrekking tot het herroepingsrecht. Bee Organic Products kan de terugbetaling echter uitstellen totdat Bee Organic Products de betreffende producten heeft terug ontvangen, of tot wanneer de klant een bewijsdocument heeft aangeleverd dat het product is geretourneerd. Dit bewijs kan bijvoorbeeld een retourbon van het postkantoor zijn waar u het pakket hebt afgeleverd. De terugbetaling zal plaatsvinden door middel van de door de klant gekozen terugbetalingsmethode, tenzij anders overeengekomen of als er een bezwaar is gemaakt tegen een gekozen terugbetalingsmethode.


8. Klachten en garantie
8.1
U hebt het recht om een klacht in te dienen wanneer producten defect zijn volgens de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming. Indien de klant wenst aanspraak te maken op zijn recht om een klacht in te dienen voor een bestelde product, met de klant dit zo snel mogelijk na het ontdekken van het defect aan ons laten weten door contact opnemen met de klantenservice van Bee Organic Products via het contactformulier op de website of via een e-mail aan info@beeorganic.nl onder vermelding van het onderwerp 'Klacht'.
8.2
Bee Organic Products is verantwoordelijk voor de kosten van een retourzending bij goedgekeurde klachten.
8.3
Wanneer een artikel wordt geretourneerd en de klacht is goedgekeurd, zal Bee Organic Products u compenseren / vergoeden onder de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming. Bee Organic Products streeft ernaar binnen 14 dagen nadat Bee Organic Products de klacht in behandeling heeft genomen dit uit te voeren, maar het kan echter langer duren, afhankelijk van het type product. Bee Organic Products behoudt zich het recht voor om een schadeclaim dat niet defect blijkt te zijn, onder de geldende wetgeving inzake consumentenbescherming af te wijzen.


9. Links
Bee Organic Products kan linken naar andere websites, buiten het beheer van Bee Organic Products, en andere websites waar Bee Organic Products geen controle op heeft. Dit kan gaan om een link die naar een andere pagina binnen de website van Bee Organic Products linkt of naar een totaal andere website. Ondanks dat Bee Organic Products ervoor probeert te zorgen dat ze enkel linken naar websites die de voorschriften omtrent het gebruik van persoonsgegevens en de veiligheidsvoorschriften hanteren, zoals beschreven in het privacybeleid van Bee Organic Products, is Bee Organic Products niet verantwoordelijk voor de veiligheid of privacy van informatie en persoonlijke gegevens die u op andere websites aanlevert. Wees altijd voorzichtig en lees de privacyverklaringen omtrent het gebruik van persoonsgegevens voor de betreffende websites goed door.


10. Overmacht
Bee Organic Products is niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door omstandigheden waar Bee Organic Products geen invloed op heeft, zoals extreme weersomstandigheden, oorlog, brand, algemene arbeidsconflicten, blikseminslag, terreuraanslagen, veranderingen in regelgeving en wetgeving, technische problemen, storingen in elektrische-, telecom- en / of dataverbindingen of andere vormen van communicatie, evenals fouten, storingen of vertragingen van diensten van leveranciers of partners, veroorzaakt door omstandigheden zoals hierboven vermeld. Deze omstandigheden vormen vrijstelling van aansprakelijkheid, sancties en schadevergoedingen. In het geval dat een dergelijke situatie zich voordoet, zal Bee Organic Products u informeren, vanaf het begin tot aan het eind van de desbetreffende situatie. Als de calamiteiten / omstandigheden langer dan twee maanden aanhouden, heeft zowel u evenals Bee Organic Products het recht om de aankoop met onmiddellijke ingang te annuleren.


11. Wijzigingen in de algemene voorwaarden
Bee Organic Products behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Alle wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden worden op de website gepubliceerd. Eventuele wijzigingen zijn van toepassing vanaf de datum waarop u de Algemene Voorwaarden accepteert (in verband met een aankoop of een bezoek aan de website), of 30 dagen nadat Bee Organic Products u heeft geïnformeerd over de wijzigingen. Bee Organic Products raadt u echter aan de website regelmatig te bezoeken zodat u op de hoogte blijft van alle mogelijke wijzigingen in de Algemene Voorwaarden.


12. Ongeldigheid
In het geval dat enige bepaling binnen deze overeenkomst ongeldig of niet uitvoerbaar wordt verklaard door een bevoegde rechter, overheidsinstantie of door een rechtbank, dan is het restant van de betrokken bepaling alsook alle overige bepalingen geldig en uitvoerbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Verklaarde bepalingen die ongeldig of niet uitvoerbaar zijn, zullen worden vervangen onder relevante juridische richtlijnen en advies.


13. Geschillen en toepasselijk recht
13.1
Oplossing voor geschillen moet in consensus worden opgelost, in overleg met de klantenservice van Bee Organic Products.
13.2
Eventuele geschillen worden primair opgelost na overleg met de klantenservice van Bee Organic Products. In geval van geschillen voldoet Bee Organic Products aan de beslissingen van de De Geschillencommissie voor consumentenklachten.

Deze Algemene voorwaarden zijn bepaald door Bee Organic Products op 2020-17-12

 

14. Europees ODR platform voor klachten

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie